Ngân hàng Nhà nước phát hành gần 10.000 tỷ đồng tín phiếu

Sau khoảng 15 tuần không phát sinh nghiệp vụ trên thị trường mở, ngày 21/9, Ngân hàng Nhà nước đã hút gần 10.000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống thông qua kênh tín phiếu. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu tín phiếu kỳ hạn 28 ngày với 9.995 tỷ đồng trúng thầu, lãi suất ở mức 0,69%/năm.