Tổ chức tín dụng được mua lại trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 03 nhằm góp phần gia tăng thanh khoản, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.