Triều Tiên đề cập tới “khúc dạo đầu dẫn đến một tình huống rất nguy hiểm”

Bà Kim Yo Jong, người em gái có ảnh hưởng của nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng hành động khiêu khích bằng loa phóng thanh của Hàn Quốc rốt cuộc đã bắt đầu ở khu vực biên giới và đây là khúc dạo đầu cho một tình huống rất nguy hiểm.