Houthi tuyên bố tấn công tàu khu trục HMS Diamond của Hải quân Anh ở Biển Đỏ

Houthi khẳng định cuộc tấn công nhằm vào tàu khu trục HMS Diamond của Hải quân Anh ở Biển Đỏ đã được thực hiện "chính xác" nhưng không cung cấp thông tin về thiệt hại gây ra.