Chi tiết cuộc giải cứu thành công 4 con tin Israel bị Hamas giam giữ ở Gaza

Vào thời điểm triển khai nhiệm vụ giải cứu con tin Israel ở Gaza, không khí tại phòng chỉ huy rất căng thẳng giống như một ca phẫu thuật não vậy bởi cuộc tập kích diễn ra trên một đường phố có rất nhiều người xung quanh và Hamas thường sử dụng dân thường làm lá chắn khi rút lui.