Podcast

Tổng thống Mỹ nói gì sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị phế truất lần đầu tiên trong lịch sử?

Tổng thống Mỹ nói gì sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị phế truất lần đầu tiên trong lịch sử?

Điều đáng chú ý là trong phát biểu của mình, ông Biden là không đề cập đến ông McCarthy và liệu ông McCarthy có nên được bầu lại làm Chủ tịch Hạ viện hay tán thành việc để một người khác lên thay vị trí ông McCarthy để lại.

00:00 / 00:00
0:00