Tin tức TV: Phi đô la hóa hướng tới mô hình tiền tệ đa cực

Trong thời gian gần đây, đã có một sự dịch chuyển đáng chú ý trong lĩnh vực tài chính toàn cầu, trong đó sự thống trị lâu đời của Mỹ trong hệ thống tài chính quốc tế đang bị thách thức quyết liệt bởi xu hướng phi USD hóa ngày càng tăng.