Tin tức TV: A.I - Tiến bộ đi cùng thách thức

Đi cùng với những lợi ích đáng kinh ngạc của trí tuệ nhân tạo là những mặt trái, mà nhân loại, trong khi còn đang háo hức với những tiến bộ mà nó mang lại, dường như đã không có sự chuẩn bị cần thiết để đối phó.