Tin tức TV: Thảm họa thức tỉnh lương tri

Phóng sự “Thảm hoạ thức tỉnh lương tri” của Tin tức TV tuần này sẽ khái quát lại thảm kịch xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng như mang tới bài học kinh nghiệm có thể rút ra nhằm tránh lặp lại vết xe đổ ở những nước có nguy cơ xảy ra động đất mạnh, bao gồm Việt Nam.