Tin tức TV: Cuộc chiến chống 'ô nhiễm trắng'

Ô nhiễm rác thải nhựa, còn gọi là "ô nhiễm trắng", đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt.