Tin tức TV: Phát triển kinh tế tuần hoàn vì hành tinh khỏe mạnh

Những khái niệm như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dù còn tương đối mới ở Việt Nam nhưng đã trở thành xu hướng tất yếu ở nhiều nơi trên thế giới. Phóng sự “Phát triển kinh tế tuần hoàn vì hành tinh khỏe mạnh” của Tin tức TV tuần này sẽ giúp quý vị hiểu phần nào về kinh tế tuần hoàn, các mô hình thành công trên thế giới và bài học với Việt Nam.