Tin tức TV: Hằng Nga 6 – Sứ mạng lịch sử ở ‘Vùng tối’ Mặt trăng

Sự kiện tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc trở thành tàu thăm dò đầu tiên của nhân loại thu thập được mẫu vật tại “vùng tối” của Mặt Trăng có tầm quan trọng ra sao trong chương trình không gian đầy tham vọng của Trung Quốc và ảnh hưởng như thế nào trong cuộc chạy đua vào vũ trụ của các cường quốc không gian. Đây cũng là chủ đề Tiêu điểm Quốc tế tuần này.