Tin tức TV: Doanh nghiệp mong gỡ khó dòng tiền, rào cản thủ tục pháp lý

Năm 2023, nhiều chính sách, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, bộ, ngành đã được các chuyên gia kinh tế đánh giá cao trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt về dòng tiền. Tuy nhiên trong bối cảnh diễn biến khó lường của kinh tế, chính trị toàn cầu, thách thức cho “sức khỏe” doanh nghiệp vẫn được dự báo còn kéo dài sang năm 2024.

Phóng sự: “Doanh nghiệp mong gỡ khó dòng tiền, rào cản thủ tục pháp lý” do Tin tức TV thực hiện sẽ làm rõ vấn đề này.

Mời quý vị và khán giả cùng theo dõi.