Tin tức TV: Đầu tư công dẫn dắt nền kinh tế phục hồi

Đầu tư công luôn được kỳ vọng là động lực dẫn dắt kinh tế Việt Nam hồi phục. Để giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 95% trong tổng số hơn 711.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm nay, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp ra sao?
Phóng sự do Tin tức TV thực hiện sẽ làm rõ vấn đề này: