Các bộ ngành, cơ quan trung ương chậm giải ngân đầu tư công

Ngày 17/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có buổi làm việc với 16 cơ quan, bộ ngành về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.