Lập 5 tổ công tác tháo gỡ đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập 5 tổ công tác tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.