Podcast

Doanh nghiệp cần phòng thủ, tích cóp và bắt nhịp xu thế trong 3 năm tới

Doanh nghiệp cần phòng thủ, tích cóp và bắt nhịp xu thế trong 3 năm tới

Tại hội thảo "Tháo van tín dụng - khơi thông tăng trưởng" tổ chức sáng 17/11 tại TP Hồ Chí Minh, chuyên gia kinh tế - TS Võ Trí Thành nêu 3 nhóm từ khóa về cơ hội mới cho doanh nghiệp hiện nay.

00:00 / 00:00
0:00