Tin tức TV: Cấm xuất khẩu gạo và câu chuyện an ninh lương thực

Hàng triệu người trên khắp thế giới sẽ chịu tác động sau khi một số quốc gia như Ấn Độ, UAE, Nga cấm xuất khẩu gạo.