Thiếu giáo viên, một huyện ở Đắk Nông chỉ ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi

Năm học 2023 - 2024 diễn ra đã hơn 2 tuần nay nhưng tại một số xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông vẫn còn rất nhiều trẻ từ 3 - 4 tuổi chưa được đến trường, đến lớp. Nguyên do chính là địa phương không đủ trường, lớp và giáo viên để tiếp nhận các em trong độ tuổi này.