Cả nước còn thiếu 23.000 giáo viên bậc tiểu học

Theo Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) năm học 2022-2023 giáo dục tiểu học diễn ra trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn.