Hà Nội tăng mức trần học phí tiểu học và THPT công lập chất lượng cao

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2023-2024.