Dự kiến học phí trường công Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND về việc dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2023 - 2024.