Gần 40.000 giáo viên nghỉ việc, bỏ việc

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính từ tháng 8/2020 - 8/2023, cả nước có khoảng 40.000 giáo viên nghỉ việc, bỏ việc. Hiện cả nước còn thiếu hơn 118.200 giáo viên, số giáo viên thiếu tăng thêm trên 11.300 người so với năm học 2021 - 2022.