Podcast

Podcast: Nhiều thách thức mới đối với vị trí thống trị của đồng USD

Podcast: Nhiều thách thức mới đối với vị trí thống trị của đồng USD

Việc các quốc gia và ngân hàng trung ương trên thế giới đang tích cực tìm kiếm các phương pháp thay thế để giảm sự phụ thuộc vào đồng USD đã ảnh hưởng tiêu cực tới vị trí thống trị của đồng USD.

00:00 / 00:00
0:00