Ông già Noel đáp trực thăng đến tặng quà cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo

Thay vì xe tuần lộc, ông già Noel ở Guatemala đã đáp trực thăng đến tặng quà cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo ở khu chăm sóc Jaasiel.