Tin tức TV: COP28 và kỳ vọng lật trang mới cho năng lượng tái tạo

Thế giới kỳ vọng Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP28) sẽ lật trang mới cho kỷ nguyên năng lượng tái tạo.