Những câu hỏi sau khi Việt Nam có Di sản Thiên nhiên thế giới liên địa phương đầu tiên

Việc quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà trở thành Di sản Thiên nhiên thế giới liên địa phương đầu tiên của Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nhưng cũng đặt số một số câu hỏi.