Podcast

Đánh giá mới nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về quan hệ với Việt Nam

Đánh giá mới nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về quan hệ với Việt Nam

Trở về Hoa Kỳ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Joe Biden không chỉ cảm ơn Việt Nam về chuyến công du lịch sử, mà còn có những đánh giá tốt đẹp về quan hệ với Việt Nam tại Liên hợp quốc mới đây.

00:00 / 00:00
0:00