Tiêu điểm tin

Lý giải về việc Ngân hàng Nhà nước phát hành gần 10.000 tỷ đồng tín phiếu

Lý giải về việc Ngân hàng Nhà nước phát hành gần 10.000 tỷ đồng tín phiếu

Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành đợt phát hành tín phiếu đầu tiên kể từ tháng 3/2023. Động thái này cần được nhìn nhận như thế nào?

00:00 / 00:00
0:00