Nhiên liệu tăng giá, ngư dân Quảng Ngãi lo lỗ vốn

Thời tiết bước vào mùa mưa bão, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi không chỉ đối diện với những nguy hiểm mỗi khi ra khơi khai thác hải sản mà thời điểm này họ còn canh cánh nỗi lo giá nhiên liệu tăng cao, thiếu bạn thuyền nên sẽ lỗ vốn.