Quỹ bình ổn xăng dầu chưa thực hiện được chức năng bình ổn giá

Hiện nay quỹ bình ổn xăng dầu đang hoạt động theo nguyên tắc trích lập trước, chi sau qua giá. Các chuyên gia cho rằng, nguyên tắc này không giúp hạ thấp chi phí xăng dầu.