Điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 5/9

Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào lúc 15 giờ chiều 5/9.