Năm 2020 - Khởi đầu của 'Thế kỷ châu Á'

Dự báo năm 2020, quy mô kinh tế châu Á sẽ lần đầu tiên vượt qua phần còn lại của thế giới và nếu kinh tế châu Á yếu đi, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhiều khả năng sẽ tuột dốc. Đây là nhận định của giới chuyên gia về viễn cảnh kinh tế thế giới trong năm tới.