Khám phá bí quyết của một quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Sống hòa mình và tôn trọng thiên nhiên, ai cũng sở hữu đất đai, trân trọng gia đình, không phụ thuộc tiền bạc... là những điều khiến Vanuatu trở thành một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.