Quốc gia đầu tiên cấm kem chống nắng để cứu san hô

Để bảo vệ rạn san hô, đảo quốc Palau ở Tây Thái Bình Dương sẽ tịch thu mọi loại kem chống nắng được bán tại nước này từ đầu năm 2020.