Mỹ và NATO đáp trả sau khi Nga rút khỏi hiệp ước quân sự CFE

Được ký kết năm 1990, CFE là giải pháp cân bằng sức mạnh quân sự giữa NATO và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Vácsava lúc bấy giờ. Tuy nhiên, Nga đã rút khỏi nó còn Mỹ và NATO quyết định tạm hoãn việc thực thi các nghĩa vụ theo CFE.