Israel chuyển giai đoạn tấn công Hamas, Bắc Gaza trở thành “địa ngục trần gian”

 Xung đột Israel-Hamas leo thang đã khiến Dải Gaza đang trở thành "nghĩa địa cho trẻ em" và "địa ngục trần gian"