Làm sao để lương hưu đủ sống?

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, giảm số năm đóng BHXH là những chính sách đang được đề xuất và nhận nhiều quan tâm tại Luật BHXH sửa đổi. Tuy nhiên nhiều người lo lắng, khi giảm số năm đóng bảo hiểm thì sẽ có nhiều người hưởng lương hưu thấp, liệu có đảm bảo an sinh xã hội?