Đề xuất giảm số năm đóng BHXH hưởng lương hưu

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi trình Chính phủ. Điểm đáng lưu ý nhất là đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu từ 20 xuống 15 năm.