Podcast

Lái xe công nghệ mong mỏi được tham gia bảo hiểm xã hội

Lái xe công nghệ mong mỏi được tham gia bảo hiểm xã hội

Công việc phải đánh đổi thời gian, sức khỏe nhưng đối tượng lái xe công nghệ hiện nay đang gặp khó khi tiếp cận các gói bảo hiểm xã hội. THeo đó, nhiều tài xế công nghệ đều mong mỏi sẽ có cơ hội tiếp cận các gói an sinh.

00:00 / 00:00
0:00