Đề xuất mới về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã có Tờ trình Chính phủ Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), trong đó đề xuất căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.