Các doanh nghiệp nộp hơn 425 tỷ đồng tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội

Trong 6 tháng đầu năm, ngành BHXH đã chủ trì và phối hợp thanh tra, kiểm tra trên 9.000 đơn vị, kết quả số tiền các đơn vị đã khắc phục nộp tiền chậm đóng trong thời gian thanh tra, kiểm tra là hơn 425 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.