Kỳ vọng sự lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp ngoại sang doanh nghiệp nội phát triển mạnh trong năm 2024

Thời gian qua, việc thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ đã đạt được một số kết quả tích cực. Việt Nam đã bước đầu đón dòng vốn đầu tư mới trong lĩnh vực công nghệ cao với các dự án như Intel, Samsung... Qua đó, nhiều doanh nghiệp nước ngoài kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng lan tỏa công nghệ mạnh mẽ hơn nữa tới các doanh nghiệp Việt Nam, giúp thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu, cũng như phát triển các sản phẩm công nghệ cao trong năm nay.