Podcast

TP Hồ Chí Minh: Hàng loạt doanh nghiệp lớn nợ thuế kéo dài sẽ bị dừng làm thủ tục hải quan

TP Hồ Chí Minh: Hàng loạt doanh nghiệp lớn nợ thuế kéo dài sẽ bị dừng làm thủ tục hải quan

Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, vừa quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan với hàng loạt doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, do nợ thuế kéo dài, trong đó có doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

00:00 / 00:00
0:00