Hơn 600.000 lịch hẹn kiểm định đặt qua ứng dụng

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 640.093 người dùng đăng ký tài khoản trên ứng dụng đặt lịch hẹn đăng kiểm trực tuyến của Cục Đăng kiểm Việt Nam.