Đề xuất quy định giá trần dịch vụ đăng kiểm

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản lấy ý kiến Bộ Tư pháp về việc đề xuất Chính phủ ban hành quy định về giá tối đa (giá trần) dịch vụ đăng kiểm.