Đề xuất tăng giá đăng kiểm ô tô

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng phương án tính giá mới cho dịch vụ kiểm định theo hướng tính giá ở từng công đoạn kiểm định. Theo lý giải của Cục này thì cách thức này sẽ đảm bảo độ chính xác, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.