Hơn 16.200 tỷ đồng để tăng lương hưu, trợ cấp từ 1/7

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ đề xuất điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thực hiện cùng thời điểm lương cơ sở từ 1/7.