Nguy cơ 16 triệu người không có lương hưu, trợ cấp xã hội

Theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế, nếu không có sự hỗ trợ tích cực từ ngân sách Nhà nước, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có trên 16 triệu người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp xã hội do tốc độ già hóa dân số đang nhanh hơn cả tốc độ phát triển của nền kinh tế.