Các địa phương đồng loạt chi trả lương hưu

Hôm nay 14/8/2023, Nghị định số 42 sẽ bắt đầu có hiệu lực và bưu điện Việt Nam phối hợp với cơ quan BHXH sẽ bắt đầu tiến hành chi trả lương hưu đến người hưởng theo Nghị định số 42 từ hôm nay.